dissabte, 23 de març de 2013

Activitat infantil: Semana Santa

Dimarts 26 de 11h a 13h.

Els xiquets i xiquetes podran apendre l'artesania de llatar i els mès menunts podran fer un cuquet o un animalet amb llata de cinc cameres.